המטרות המרכזיות של הקול הקורא:

  1. חיזוק שיתוף הפעולה בין ישראלים ופלסטינים, ערבים ויהודים לקידום מטרות משותפיות.
  2. להגביר את המאמצים של ישראלים ופלסטינים לטפל במחלוקות פנימיות כדי לאפשר דו-קיום.
  3. חיזוק השותפויות בין שחקנים ישראלים ופלסטינים מרכזיים הפועלים לטבות נושאים משותפים.
  4. לייצר סביבה מאפשרת לשותפויות בין ארגוני קרוס-בורדר בתחומים של מדיניות, תהליכים ומבנים שיאפשרו לארגונים משני הצדדים לייצר מפגשים משמעותיים ללא מכשולים.
  5. לחזק את החוסן של ארגונים ותומכים הפועלים לקדם שלום.

 

הקול הקורא פתוח למשך שנה, והוא כולל שני סבבים. כדי להיכנס לסיבוב הראשון, על המועמדים להגיש את נייר הקונספט שלהם לא יאוחר מיום חמישי, 27 באפריל.

 

USAID MEPPA P2P Partnership for Peace Fund Grants Activity APS No. 72029423APS00001 Full APS (1)

 

פרטים נוספים