מפרסמים קול קורא לתמיכה ביוזמות יצירתיות מעולמות האמנות, שנותנות מענה לחוסר צדק ופועלות לשינוי נרטיבים.

עד 20,000 דולר תמיכה.

 

פרטים נוספים