פרס ליוזמות המקדמות שינוי חברתי באמצעות התנדבות.

 

פרטים נוספים