מענקים ותמיכה טכנית למימון תוכניות הפועלות לגשר על פערים דיגיטליים בקרב נשים ולאפשר השתתפות שלהן במקצועות האלה.

מענקים בסך 500,000 – 1,500,000 דולר.

 

פרטים נוספים