תומכים בארגונים פמיניסטיים באזור המזה"ת, המקדמים פתרונות לקונפליקטים, חוסר-צדק ואלימות מבנית.

מענקים ע"ס 10,000 – 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים