פרויקטים

צדק חלוקתי: מרחב אזורי הוגן

חלוקה צודקת של המשאבים הציבוריים בכלל ומשאבי הקרקע בפרט, היא מרכיב מפתח לקיומה של חברה ושגשוגה. תנאים והסדרים, המאפשרים לקבוצות חזקות בחברה להנות מזכויות יתר, מהווים פגיעה בעיקרון השוויון, שעומד ביסודה של כל חברה דמוקרטית חפצת חיים. חלוקה הוגנת של המשאבים, מגדילה את הרווחה ומיישמת את עקרון השוויון.

 

ביטוי בולט לאי הצדק החלוקתי בישראל הוא הפערים הגדולים בין רשויות מקומיות. לפערים אלו שלושה צירים עיקריים – פערים בין אזורים (לא רק בין מרכז לבין פריפריה גיאוגרפית), פערים בתוך אזורים (בולטים במיוחד בין מועצות אזוריות וישובים חדשים לבין ישובים ותיקים), ופערים בין רשויות (ואוכלוסיות) ערביות לבין רשויות והאוכלוסייה היהודית. פעולות חלוקת הקרקע על ידי מוסדות התכנון, קביעת גבולות היישובים וחלוקת המיסים בין הרשויות, משפיעות ישירות על אפשרויות תעסוקה, פתרונות דיור, ושירותים ציבוריים נוספים.

 

פרויקט מרחב אזורי הוגן פועל כדי ליצור את התנאים המיטביים לארגונים רבים ומגוונים בחברה האזרחית, רשתות וקבוצות פעולה מקומיות ואזוריות לפעול ביחד ולחוד לקידום חלוקה הוגנת. בכדי לקדם מטרה זו פועל הפרויקט ליצירת מרחבים משותפים לחשיבה ופיתוח של מודלים חדשניים לארגון המרחב המוניציפלי ולניהול משותף של המשאבים הציבוריים, להבטחת מעקב והשתתפות בתהליכי שינוי גבולות וחלוקת הכנסות, ובכדי ליצור שותפויות רחבות להנעת מהלכי מדיניות המייצרים מנגנוני תקצוב, תכנון וארגון מרחבי ותקצוב המבטיחים חלוקה צודקת.

חדשות אחרונות על הפרוייקט

7.11.2022

6.11.2022

כתבות שאולי יעניינו אותך

תמונות של הפרוייקט משתיל סטוק

סיור בכפר בדואי, צילום: יוסי זמיר

סיור בכפר בדואי, צילום: יוסי זמיר

סיורים בנגב, צילום: יוסי זמיר

סיורים בנגב, צילום: יוסי זמיר