פרויקטים

הוגנות ושוויון בבריאות בפריפריה

מקום מגוריך והמעמד החברתי-כלכלי שלך מגדירים חלק גדול ממצבך הבריאותי. הנגישות שלך לשירותי בריאות, דפוסי התזונה שלך, היכולת שלך ליהנות מסביבה בריאה או לבצע פעילות גופנית, את כל אלה ניתן לכמת במספרים. וכאשר מסתכלים על הנתונים רואים, שעל אף עלייה בתוחלת החיים בכל הארץ, יש עדיין פערים שחלקם אף הולכים ומתרחבים, בין מי שגר במרכז למי שגר בפריפריה.

 

אנחנו רואים פערים במדדי בריאות, כמו תחלואה רבה יותר במחלות כרוניות כמו סוכרת, לחץ דם וסרטן, באזורי הצפון והדרום; מבחינת תשתיות וכוח אדם, יש פחות מיטות אשפוז לנפש, פחות רופאות.ים ופחות אחים.ות בצפון ובדרום לעומת תל אביב והמרכז; בהקשר של התנהגויות בריאות ישנם פערים ניכרים בוויתור על שירותי בריאות מטעמים של עלות ומרחק, יותר אנשים מעשנים בפריפריה ופחות מהם מבצעים פעילות גופנית.

 

כל המאפיינים הללו נובעים ממדיניות וניתנים לשינוי, ומכאן מטרתו של פרויקט, לאפשר לכל איש או אישה לממש בצורה הטובה ביותר את זכותו.ה לבריאות.

 

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל וקואליציית ארגוני הבריאות בנגב פועלים במשותף עם ארגונים נוספים לקידום שיוויון בבריאות. הפעילות נעשית סביב סוגיות מדיניות שעניינן קביעת סטנדרט לזמינות, נגישות ואיכות שירותי הבריאות; ייעול ואיגום משאבי הבריאות בדרום ובצפון ושיפור והרחבה של השירותים הציבוריים הניתנים לכלל האוכלוסייה.

 

לפעילותם בתחום השפעה מכרעת על החלטת הממשלה ב-2022, להוסיף את תחום הבריאות למפת אזורי העדיפות הלאומית, ולהצבת ההוגנות בבריאות כסוגיית מדיניות מרכזית שדורשת מענה פוליטי ומקצועי.

 

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל

הפורום מאגד נשות ואנשי בריאות וכן פעילות ופעילים בתחומי הבריאות, יהודים וערבים, הפועלים יחד בגליל לשיוויון בבריאות על ידי הגדלת הנגישות של תושבי הגליל לשירותי בריאות ולאורח חיים בריא.

 

הפורום פועל בשיתוף פעולה עם מוסדות מוניציפליים, אקדמיים, ארגוני חברה אזרחית, ובעיקר עם מגוון האוכלוסיות והקהילות, לפיתוח מדיניות מתאימה לצרכי הבריאות של תושבי הגליל, ולאיגום וחיזוק משאבי הרפואה והבריאות הקיימים באזור.

 

מכון ההקרנות במרכז הרפואי זיו בצפת, הקמת מרכז השיקום במרכז הרפואי פדה-פוריה, הנגשת מרכז שיקום יום בצומת כח הן רק חלק מהתשתיות שהפורום דחף להקמתן. כמו כן פעל הפורום בדרישה להקצאת מימון ממשלתי לטובת המוקד הרפואי בקרית שמונה, לקידום תכניות הכשרה לעתודה רפואית בפקולטה לרפואה בצפת, לקידום תכנית הבריאות בחברה הערבית, ויש לו מקום מרכזי בהכרה ב"פערי הבריאות" כסוגייה מדינית הדורשת מענה בשיח הציבורי, התקשורתי והפוליטי.

בשנת 2023 הפורום הפך לעמותה.

 

קואליציית ארגוני הבריאות בנגב

שתיל מיעץ לקואליציה המורכבת ממגוון של ארגונים בראייה רב מגזרית: חברה אזרחית, רשויות מקומיות ואשכולות, אקדמיה ופעילות ופעילים למען קידום הבריאות בנגב. הקואליציה פועלת יחד לשיפור ופיתוח שירותי הבריאות בדרום, באמצעות גיבוש רשת של שותפים ושותפות ממגוון המוסדות והקהילות בנגב.

 

הקואליציה פועלת לחשיפה תקשורתית וקידום דיון ציבורי בקרב נבחרי ציבור, ראשי רשויות וחברי כנסת סביב פערי הבריאות בין הנגב לאזור המרכז וחיזוק שיתופי הפעולה האזוריים סביב מיזמים העוסקים בקידום אורח חיים בריא.

הישגי הקואליציה כוללים תרומה משמעותית לקידום ההחלטה להקים בית חולים נוסף בבאר שבע, להקמת מכון דיאליזה לילדים באזור הדרום, ולקידום תכנית הבריאות המיועדת לחברה הערבית בנגב.

חדשות אחרונות על הפרוייקט

19.1.2023

6.11.2022

12.10.2022