הדסה, תחזרו בכם מפיטורי ד"ר אחמד מחאג'נה

הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל יחד עם שורה של ארגונים ומובילי.ות בריאות הציבור יצאו בקריאה לבית החולים הדסה לחזור בהם מהפיטורים של ד"ר אחמד מחאג'נה בהאשמות שווא.
הפניה של ארגוני החברה האזרחית להדסה