מה ניתן ללמוד מהמאבקים בעולם?

עלה באתר שלנו ערוץ שמרכז את כל הפוסטים שיסייעו במאבק למען הדמוקרטיה בישראל. אלה פוסטים על מאבקים שהצליחו במדינות אחרות, לכן קראנו לערוץ "מה עבד שם?"

מוזמנים לעקוב!