חברה משותפת

נטיעות של סולידריות בבורין, צילום: אורנה נאור