פרויקטים

האנושות כולה מתמודדת כיום עם שורה של אתגרים ומשברים – אי השיוויון ותנאי עוני מתרחב בתוך מדינות וביניהן, פערים בנגישות לבריאות, אי שוויון מגדרי, ביטחון תזונתי, ומשבר האקלים. בשונה מבעבר, יש כיום הכרה בקשר ובממשק ההדוק בין הנושאים והסוגיות השונות. כך לדוגמה, ישנה הבנה רחבה חוצת מגזרים ומדינות, שלא ניתן להתמודד עם משבר האקלים ללא התמודדות עם תהליכים יסודיים המעצימים את אי השוויון והעוני, את הפערים בבריאות, ואת אי הביטחון התזונתי. לא ניתן להתייחס להבטחת אפשרויות לתעסוקה הוגנת ללא התייחסות למשבר האקלים, לדיור ולמגדר.

 

אג'נדה 2030 היא שם כולל לתוכנית יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (Sustainable Development goals) שאושררה פה אחד על ידי רוב מוחלט של מדינות העולם, ובתוכם מדינת ישראל. לארגוני חברה אזרחית, לקהילות מקומיות, ערים ואזורים בעולם ובישראל היה תפקיד מפתח בקידום האג'נדה והמסגרת הרחבה של התוכנית. תפקיד זה מקבל משנה תוקף כיום – בהפיכת המסגרת הרחבה של התוכנית לתוכניות מעשיות ומידיות, ומהלכי מדיניות אינטגרטיבים לשינוי.

 

על רקע זה, שתיל שותף לארגון איתך-מעכי ולמרכז השל בפרויקט אג'נדה 2030 הפועל להבטחת ההשתתפות של ארגוני חברה אזרחית במדיניות להטמעת היעדים לפיתוח בר קיימא. אנו עושות ועושים זאת דרך רשת רחבה של ארגוני חברה אזרחית, ריכוז קבוצות עבודה המתמקדות בנושאים של עוני אנרגטי, אי שיוויון מגדרי ועוד ושותפים למהלך אזורי ממוקד בנגב המערבי. אנחנו פועלים לבניית כלים וידע, למידה מהצלחות, בניית רשתות ושותפויות לקידום המהלך.

 

אתר חדש של פרוייקט אג'נדה 2030

חדשות אחרונות על הפרוייקט

11.3.2024

11.1.2024

20.4.2023

7.2.2023

6.11.2022