מסמך זה מבוסס על פרויקט של שתיל, אשר במסגרתו נערכו כשלושים ראיונות עומק עם ארגונים ואקטיביסטים שפעלו במחאה החברתית. תמצאו כאן המשגות שיבהירו את מורכבותו של הממשק בין ארגונים לאקטיביסטים, לצד תובנות וכלים לבניית שותפות אפקטיבית.