למידע נוסף על מאבק בונה

 

בחוברת זו נפרוס את תפיסת המרכז לניהול תהליכי קונפליקט ושינוי תוך הצגתם של עקרונות פעולה אותם פיתחנו כתוצאה מעבודה עם תפיסות תיאורטיות אלה. נביא דוגמאות, תיאורי אירועים וכלי עבודה לסדנאות ותהליכי ייעוץ.

 

החוברת מיועדת לכל אנשי המקצוע והיועצים העוסקים בליווי ארגונים הפועלים בזירת קונפליקט ומאבק המעוניינים להעמיק ולהרחיב את הנחות וכלי עבודתם. החוברת מכילה כלים ומתודות עבודה היכולים לסייע בעבודה הייעוצית סביב אתגרים ספציפיים העולים בקונפליקטים ומאבקים.