רבים מכירים בכך שהאלימות בחברה ובפוליטיקה, בין אם בצורה של מלחמה, טרור, רודנות, דיכוי, הפיכה או רצח עם, היא בעיה חמורה. כל ההצעות לפתור את בעיית האלימות או ביטויים מסוימים שלה, עלו בתוהו. סביר להניח שהבעיה נשארה בלתי פתורה מפני שהצעות אלו הסתמכו על הבנה בלתי מספקת של אופי הבעיה. בלא הבנה של הבעיה, קשה, אם לא בלתי אפשרי, לפתור אותה. מטרת חיבור זה היא לחקור תפיסה שונה של אופי בעיית האלימות הנפוצה בחברה ובפוליטיקה ולהציע מה יידרש לשם פתרונה.