מאבק בונה – מיפוי זירת קונפליקט

מילנה יערי

01.01.2014

בזמן של מצוקה ומשבר, יש נטייה לחלק את זירת הקונפליקט לשני מחנות – 'אנחנו' ו'הם', 'צודקים' ו'טועים', 'טובים' ו'רעים'. ככל שקונפליקט מסלים, מתעצמת הנטייה לתפוס את הצד השני כישות הומוגנית, שלילית מיסודה. (אלון ועומר 2005) מכנים זאת תהליך של דמוניזציה – מצב בו הצד השני בקונפליקט נתפס כשלילי כל כך, עד שהוא נדמה לשטן בכבודו ובעצמו. אם בתחילת הדרך היו לצד המחלוקות גם צדדים חיוביים לקשר, בהמשך הפערים במטרות מיוחסים לצדדים אפלים באישיות הצד האחר, וגם אמירות או מחוות חיוביות נתפסות כמניפולציה. במקביל, גוברת התביעה מאחרים "לתפוס צד" במחלוקת, כאשר מי ששומר על קשר עם הצד השני מואשם בבגידה ובאבדן הדרך. כך, מרבית האנרגיה מופנית לעיסוק בצד השני ובאפשרויות להתגונן מפניו, ומעט משאבים מופנים להבנה רחבה של זירת הקונפליקט ולבניית כוח לשינוי.

להורדת המאמר