מודל הפאזל – אבחון היבטים של גיוון והכלה בארגון

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

26.10.2021

המודל שפותח בשתיל – הקרן החדשה לישראל מאפשר אבחון והתערבות מעמיקים, שמטרתם חיזוק הרב-תרבותיות ומאבק בגזענות המתרחשת בארגונים. גיבוש המודל מתבסס על עבודה עם אקדמיה, נציגי החברה האזרחית והיועצים הארגוניים בשתיל. אנו מציעות להסתכל על תופעת הגזענות והרב-תרבותיות כקשורות ומשפיעות האחת על השנייה וגם כעל תופעות מורכבות המערבות היבטים סוציולוגים ופסיכולוגיים.

 

חלקי הפאזל

תוכלו לנווט בין מימדי המודל ולהתמקד באחד מארבעת המימדים שתרצו לשנות או לחזק בארגון: תרבות ארגונית, תהליכי הגיוס, המיון ופיתוח העובדים, מדיניות וקשרי הלקוחות והקהילה. בכל מימד תוכלו למצוא את ההגדרה המורחבת שלו וגם לעבור שאלון אבחון עצמי קצר, בסופו תקבלו מספר הצעות שעשויות להתאים למצב הארגון.

 

גיוון בגיוס, במיון ובפיתוח עובדים

תהליכי איתור, מיון וגיוס עובדים, נקודות כניסה, תנאי העסקה, גיוון צוותי עבודה, דרכי התקדמות בארגון, הכשרות ופיתוח עובדים. שאלות כמו: כיצד מאתרים עובדים חדשים – בשיטת "חבר מביא חבר" שלא מאפשרת לפרוץ לקהלים חדשים או אולי בפרסום מודעת דרושים כללית? אילו מבחני מיון קיימים בארגון ומי מעביר אותם? באיזו שפה מתקיימים ראיונות העבודה? כיצד הארגון מגייס אנשי צוות מאוכלוסיות מגוונות? ועוד.

אבחון תהליכי גיוס ומיון עבודים

 

תרבות ארגונית
התרבות הארגונית היא הרכיב המבנה את הלגיטימיות לנציגים ונציגות של קבוצות מיעוט בארגון להשמיע את קולם, את דעתם ואת נקודת מבטם – גם אם היא שונה מנקודת המבט של קבוצת הרוב. תרבות ארגונית מגוונת תתרום לתחושת הרווחה של כלל העובדים והאווירה הכללית בחברה והיא יכולה אף לסייע בהעלאת התפוקות שלהם ושלהן.

אילו היבטים של תרבות ארגונית באים לידי ביטוי ביחס לגיוון והכלה בארגון? שימוש בשפות שונות, ציון של חגים וחופשים מגוונים, תקשורת בתוך הארגון, קודים וכו'. שאלות כמו: מה מקובל ללבוש? איפה מקובל לעבוד? איך לפנות לעמיתים? איזה מועדים מציינים ואיך? באיזה שפה מדברים בארגון? ועוד.

אבחון התרבות הארגונית

 

מדיניות
מדיניות לא מגוונת בארגון עלולה לגרום לעזיבה של עובדים מאוכלוסיות מגוונות. כי עקביות במדיניות ובנהלים מקלה על העובדים לפעול על פי אמות המידה המקובלות בארגון.

הצהרת הכוונות של הארגון ומנגנון לתיאום הציפיות בינו לבין העובדים. שמירה על נהלים המסדירים כיצד להניע תהליכים בארגון, כיצד להפעיל צוותים לתקשר ולהוציא לפועל פרויקטים. שאלות כמו: האם הפורום שמקבל החלטות בארגון הוא מגוון? האם מדיניות הארגון מדירה קבוצות מסויות? כיצד מתייחס הארגון למקרים של פגיעה בעובדיו על רקע זהותם? ועוד.

אבחון מדיניות ונהלים ארגוניים

 

קשרי לקוחות וקהילה
ארגון הרגיש להבדלים ולצרכים של הלקוחות והקהילה שלו יוכל להגדיל את קהל הלקוחות שלו ולייצר ולמנף הזדמנויות עסקיות שמקורן באוכלוסיות שונות ומגוונות. כי ארגון שפועל כך יוכל לטפל טוב יותר במקרים של חיכוך או קונפליקטים על בסיס הבדלים תרבותיים, וכך יצליח לשמר את הקהילה שלו לאורך זמן.

גיוון של כלל הגורמים הפועלים מחוץ לארגון כמו לקוחות, אך הכוונה היא גם לגיוון של סוגי המפגשים ודרכי התקשורת איתם. שאלות כמו: עד כמה הלקוחות והספקים של הארגון שלנו מגוונים? האם התקשורת איתם לוקחת בחשבון שונות תרבותית? האם אנחנו מתרגמים את המידע שלנו לשפות השונות? האם הפתרונות שאנחנו מציעים מתחברים לערכים ולאורח החיים של אוכלוסיות מגוונות? ועוד.

אבחון קשרי לקוחות וקהילה

מאמרים בנושא גיוון והכלה בארגונים

דדליין

אין דדליין

גזענות במקום העבודה

צוות פרויקט פאזל לגיון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

חוברת כנס פאזל

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

אפליה לא מכוונת

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

תוכנית פאזל ירושלמי

צוות פרוייקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

סרטונים ועוד על גיוון ודעות קדומות

דדליין

אין דדליין

איך להפחית גזענות בארגון?

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

להתמודד עם אי-הנעימות של הפריווילגיה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

ראיון רב-תרבותי

סאמי אסעד ושירלי עזורי

דדליין

אין דדליין

התנהגות פוגענית במקום העבודה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

חמישה מושגים שכדאי להכיר לקידום שיוויון בארגון

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

להכיר בגיוון וברב תרבותיות הקיימים בארגון

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

אלימות תאגידית במקום העבודה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

אפליה על רקע שייכות אתנית מחוץ למקום העבודה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

צעדים ראשונים ביצירת מדיניות ארגונית מכילה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

להיות מנהלת מכילה בזמן משבר

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

העסקה ידידותית למשפחה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

ארגונים חייבים לפעול לאי-שיוויון חברתי

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

שיטות אלטרנטיביות לניהול מגוון

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

סביבת עבודה מכילה ושוויונית עבור עובדות ועובדים להט"בים

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

לאמץ גישת ניהול מכילה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

למה כדאי לשקף את נתוני הגיוון בארגון?

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

תהליכי גיוון והכלה שבאמת עובדים

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

האם גישת ההכלה שלכם באמת מכילה?

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

מחוון ההוגנות – כלי להטמעת התנהגויות המקדמות הוגנות והכללה בארגונים

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

הקשר בין חונכות למגוון והכלה בארגון

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

כיצד ניתן להתמודד עם מיקרואגרסיה?

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

שיח על פריווילגיה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

האם הארגון שלכם זקוק למנהלת גיוון והכלה?

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

ארגז הכלים לקידום גיוון והכלה של נציבות שירות המדינה

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

תפיסת הגיוון של הסנגוריה הציבורית

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

תפיסת הגיוון של סודה סטרים

צוות פרויקט פאזל לגיוון תעסוקתי

דדליין

אין דדליין

עיצוב מידע ושירותים דיגיטליים לחברה הערבית

איגוד האינטרנט הישראלי