שנת 2020 הפכה לשנת מפנה בכל הנוגע לאינטרנט. משבר הקורונה גרם לכולם להבין שהאינטרנט הנה תשתית קריטית לתפקוד יעיל של המשק בשגרה ובחירום, וכי העדר נגישות לאינטרנט איכותי משמעותו העמקת פערים חברתיים- כלכליים ולעיתים אף אובדן חיים.

 

המדריך המוצע כאן הוא כלי אחד מני רבים שפיתח איגוד האינטרנט הישראלי במטרה לשפר את המודעות והכישורים של מקבלי ההחלטות ואנשי המקצוע בממשלה ובארגונים ציבוריים להנגיש מידע ושירותים איכותיים לחברה הערבית.

 

המדריך מיועד גם עבור מנהלים בארגוני חברה אזרחית, הנותנים שירותים לחברה הערבית, והוא נועד לקדם אסטרטגיה של הנגשת אתרים ושירותים דיגיטליים לחברה הערבית, לתת כלים להנגשה שפתית ותרבותית נכונה של שירותים ציבוריים לחברה הערבית וכן לתת כלים להסברה, שיווק ופרסום, המותאמים לחברה הערבית.

למדריך באתר איגוד האינטרנט הישראלי