גישת הכמ״מ רואה בעסקים המקומיים הקטנים והזעירים כאבני היסוד של פיתוח הכלכלה המקומית, לצד גופים כלכליים אחרים כמו תאגידים עסקיים, מיזמים כלכליים-חברתיים וגורמים מוניציפאליים, המהווים אף הם שחקנים משמעותיים בשרשרת הפעילות הכלכלית והקהילתית באזור.

 

הפיתוח הכלכלי המקומי במיטבו מותנה בשיתופי פעולה רב-מגזריים של כלל הגופים הפועלים בזירה. תהליכים אלה מלווים לעיתים קרובות ביועצים – עסקיים, ארגוניים, שיווקיים ואחרים. מכאן החשיבות הרבה שאנו רואים בפיתוח ייעוץ ברוח הכמ״מ, כדי לאפשר יישום התפיסה על ידיכם – אנשי מקצוע אלה.

 

English