ההבנה בשנים האחרונות שמדד התוצר הלאומי לנפש אינו מהווה מדד מספק למדידת איכות חיים הביאה איתה עשייה ציבורית רחבה סביב הפיתוח של מדדים משלימים וחלופיים. מפגש קבוצת המחקר התמקד ברמה האזורית לפיתוח מדדים לאיכות חיים, ובשאלות התיאורטיות והישומיות העולות מעשייה זו.. המפגש התמקד בניסיונות באיטליה לפתח דיון ולגיטמציה ציבורית לעיצוב המדדים, ובתהליכי עיצוב המדדים בישראל ברמה הלאומית והאזורית.