המחקר שלהלן בוחן את פעילותם הכלכלית של שני מוסדות תרבות בנגב, תיאטרון באר שבע ו״האנגר אדמה״, הממוקם ביישוב מצפה רמון. המוסדות נבדלים זה מזה בגודלם, במיקומם ובהיקף פעילותם. האחד הוא מוסד מטרופוליטני-רפרטוארי, ואילו השני מוסד תרבות הפועל ביישוב קטן ומבודד יחסית. הבחירה לבצע מחקר בשני מוסדות באותו תחום, מאפשרת לייצר מבט ענפי מעמיק יותר ומניחה תשתית, גם אם ראשונית, שעל בסיסה ניתן להציע תובנות ענפיות וכלליות.

 

במסגרת המחקר נבחנו מעגלי ההשפעה הכלכליים והתעסוקתיים של שני המוסדות, תוך ניסיון לכמת את השפעתם בשלושה מעגלי התייחסות גיאוגרפיים. המעגל הראשון הוא היישוב שבו הם פועלים. המעגל השני הוא אזור הנגב, והמעגל השלישי כולל בתוכו את כל המרחב שמעבר לאזור הנגב. בשל השוני במיקום, באופי ובגודל המוסדות, בוצעו התאמות נדרשות בשיטת המחקר והעבודה בכל מוסד.

 

English