חידוש מרכז מסחרי בתפיסה קהילתית בירוחם

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

11.09.2022

חידוש מרכז מסחרי בירוחם, בשיתוף המועצה המקומית, משרד הפנים וקהל מקומי הכולל לקוחות, סוחרים ובעלי תפקידים שונים יצר מרכז פעיל ושוקק חיים.

 

אודות האזור

המועצה המקומית ירוחם, יישוב עירוני הנמצא בנגב המזרחי, מונה כ-10,000 תושבים. היישוב מתמודד עם אחוז גבוה יחסית של בלתי מועסקים, שכר נמוך בהשוואה לממוצע הארצי ועזיבת צעירים לטובת הערים הגדולות.

 

היישוב נמצא ליד המכתש הגדול, שהוא תופעת טבע ייחודית, סמוך לו הוקם פארק אגם ירוחם שבו אגם מלאכותי, מרחבי דשא ופינות צל וכן מרכז צפרות המקיים אירועי טיבוע ומושך חובבי ציפורים מכל רחבי ישראל. בשנים האחרונות, הולכת ומתפתחת בירוחם ובסביבתה תעשיית תיירות מדברית, המציעה למבקרים מסלולי הליכה ורכיבת אופניים, צימרים ואף מלון שנפתח בה לאחרונה.

 

בעקבות המעבר הצפוי של בסיסי ההדרכה של צה"ל לאזור הדרום, מורגשת התעוררות כלכלית. ירוחם נמצאת בתנופת בניה, הביקוש לדירות גדל, נבנות שכונות חדשות וזוגות צעירים בוחרים להקים בה את בתיהם.

 

רקע

בישראל, לאורך שנים, סובלים מרכזי המסחר והבילוי העירוניים מהזנחה ומירידה בנפח המסחר. התחרות הקשה עם מרכזי הקניות ועם חנויות הרשתות הנמצאים מחוץ לערים, מקשה על כושר ההישרדות של המרכזים המסחריים העירוניים.

 

המרכז המסחרי העירוני בירוחם היה בעבר מקום שוקק חיים והומה אדם, ושימש מרכז קניות ובילוי. הוא אפילו הונצח בשירו של מאיר אריאל, בצהרי היום: "ירדנו לירוחם לשתות פחית של צהרים במרכז המסחרי המאובק", אך במהלך השנים הלכה ופחתה פעילותו. בית הקולנוע שבו נסגר, ושינויים אדריכליים יצרו חיץ בינו ובין הכביש הראשי והפכו אותו סגור ומבודד מעין אדם. כיום, חלק מהחנויות אינן פעילות אלא משמשות כמחסנים, חזיתותיהן נותרות סגורות במשך כל שעות היום, והמקום משדר תחושת עזובה וחידלון. בעלי החניות ממשיכים להציע את מרכולתם, אך ללא "עובר ושב". (תרתי משמע)

 

סקר שנערך בקרב תושבים בירוחם מצביע על כך שרבים מהם עורכים חלק נכבד מקניותיהם, פרט למוצרי מזון בסיסיים, במרכזי הקניות של הערים הסמוכות ולא במרכז המסחרי בירוחם. הסיבה לכך נובעת, לדברי התושבים, בשל מגוון המוצרים המצומצם המוצע למכירה בחנויות במרכז, מחירם הגבוה, זמינותם ואיכותם, שאינם מספקים את צורכיהם. יזמה ממשלתית, המבוססת על מודל הנפוץ באירופה ובצפון אמריקה הנקרא B.I.D. – Business Improvement District מנסה להתמודד עם התופעה באמצעות פרויקט לחידוש מתחמי מסחר עירוניים, שאותו מוביל משרד הפנים.

 

דרכי פעולה

הפרויקט לחידוש המרכז המסחרי בירוחם הוא יזמה משותפת של המועצה המקומית ומשרד הפנים במסגרת תכנית ממשלתית לחידוש מרכזים מסחריים עירוניים. כחלק מתהליך חידוש המרכז המסחרי נערכו פעולות לשיתוף הציבור שהביאו לגיבוש תכנית פעולה המתייחסת הן להיבטים פיזיים והן להיבטים הנוגעים לתהליכי עבודה עם הסוחרים עצמם.

 

שיתוף ציבור – מובילי הפרויקט פרסמו קריאה לתושבים ובעיקר לסוחרים ובקשו מהם להצביע על בעיות ולהציע רעיונות לחידוש המרכז המסחרי.

נוסף לכך ביצעו ראיונות עומק עם תושבים ובעלי עניין וערכו סדנת שאררט לתכנון הפיזי של המרכז, בהובלת צוות מתכננים מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון ויועצים עסקיים. התהליך הביא לגיבוש תפיסת פיתוח, שתהפוך את המרכז המסחרי לכיכר העיר, ותחזירו לימיו הטובים, כמקום מרכזי חי ופעיל, המשמש למגוון פעילויות: מסחר, בילוי ותרבות.

 

שיפוץ פיזי של המרכז המסחרי – צוות הפרויקט מוביל תכנית לשיפוץ פיזי של המרכז המסחרי המבטא את התפיסה של "כיכר העיר", וכולל הסדרה ופיתוח של תשתיות והתאמתן לצרכים המתחדשים של המרכז.

 

מתן ייעוץ, תמרוץ והכוונה – צוות הפרויקט זיהה את עסקי המזון כעסקי הליבה של המרכז, ככאלה המושכים קהל רב. הפרויקט סיפק לעסקים במתחם ובעיקר לעסקי המזון, ייעוץ עסקי ושיווקי, והנגיש אפשרויות נוספות לקבלת מענק ייחודי מהרשות לפיתוח הנגב.

 

הקמת מִנהלת עסקים למתחם – צוות הפרויקט הקים מנהלת משותפת לנציגי העירייה, לבעלי הנכסים ולבעלי העסקים, המהווה גורם אחראי על המתחם ועל פיתוחו.

 

תוצאות

בתהליך שיתוף הציבור וגיבוש תפיסת הפיתוח של המרכז המסחרי לקחו חלק מאות אנשים, ביניהם סוחרים, לקוחות, בעלי תפקידים, נציגי ארגונים ותושבים.

 

גובשה תכנית פעולה לשיקום המרכז המסחרי ולפיתוחו, השמה במוקד את שיפור האיכות והמגוון של הפעילויות במרכז המסחרי. פעילות מסחרית לצד פעילות קהילתית, בהיזון הדדי בין הכלכלה המקומית וחיי הקהילה.

 

ניתן ליווי פרטני לכעשרים עסקים במרכז, הכולל הכוונה וייעוץ לשיפור פעילויותיהם, כולל שיווק, פרסום והקלת נגישות העסקים למכרזים ולהזדמנויות עסקיות. חלקם קיבלו או עומדים לקבל מענק כספי ייעודי מהרשות לפיתוח הנגב, בעקבות הייעוץ שקיבלו.

 

המנהלת הפכה להיות כתובת לעסקים במתחם ולגופים שונים בעלי עניין לפעול בו. ביזמתה התקיימו אירועים קהילתיים שונים תחת כיפת השמים, שהפכו את המתחם למבוקש בקרב מוסדות ציבור שונים. במהלך הקיץ האחרון התקיימו במתחם הקרנות סרטים ופסטיבל פיוט, שאליהם הגיעו מאות אנשים מירוחם ומהאזור כולו.

 

תובנות עיקריות

למעורבות תושבים ובעלי עניין מקומיים יש תפקיד מהותי בתהליכי פיתוח כלכלי מקומי. על פיתוח כלכלי להיבנות מתוך ראיה רחבה והוליסטית המתייחסת לצרכים כלכליים וחברתיים גם יחד. הסתכלות זו מאפשרת, לראות את התושבים הן כבעלי עסקים, הן כלקוחות, הן כמי שלוקחים חלק בפעילות קהילתית-תרבותית. על מעורבות קהילתית להתקיים בכל שלב ושלב בתהליך – מהשלבים הראשונים של הבנת הצרכים, של גיבוש הרעיון ושל תפיסת הפיתוח, ועד לשלבים של הוצאת התכנית לפועל.

 

המרכיבים הפיזיים, התכנוניים והאדריכליים הם חלק בלתי נפרד מתהליכי פיתוח כלכלי. הסיכויים לייצר שינוי גדולים יותר כאשר מתבצעים תמיכה וליווי לעסקים המקומיים לצד השקעה ועיצוב המרחב האורבני.

 

מיסוד גורם מארגן מקומי, שלוקחים בו חלק בעלי העניין השונים הוא מרכיב מפתח בהובלת תהליך מורכב המחייב ראייה מערכתית ארוכת טווח.

מאמרים בנושא כלכלה מקומית מקיימת

מפעל ההזנה כמנוף לתעסוקת נשים

רעות מרציאנו, פרויקט שוויון מגדרי בתעסוקה

צדק סביבתי: בין סביבה לחברה

ד"ר דגנית מנור

עשרה ”מפתחות הצלחה” למערכי טיפוח יזמויות ועסקים קטנים למינוף הכלכלה המקומית

רונית שלח מורטון

לסתום את הדליפות

כתיבה והפקה: ליה אטינגר ואסף רז

ההשפעות הכלכליות של מוסדות תרבות בנגב

עריכת התמצית: ערן קליין, אסף רז

מדדים אזוריים לאיכות חיים

ד“ר אורלי רונן

כלכלה מקומית מקיימת – אסטרטגיה לשינוי חברתי

גילי ברוך, ערן בוכלצב, מתן גולן, אורי פינטו, תיקווה עברון, רייפי גולדמן, ערן דורון, גליה פיט

מדדי איכות חיים ופיתוח כלכלה מקומית מקיימת

נכתב במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, בהובלת שתיל (2012-2015)

מערך קידום וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על-פי עקרונות כלכלה מקומית מקיימת

כותבים: גילי ברוך, זהר דביר, יואל רובין, רונית שלח-מורטון, אשר שטרן

סיכום מושב מדדים אזוריים לאיכות חיים

הכותבים: ענת עתי סריג, תמר פלד אמיר, ערן קליין, אורלי רונן, Rondinella T, עריכה: אסף רז

מ"הדלי הדולף" ועד כלכלה מקומית מקיימת – שפה חדשה לפיתוח אזורי

גילי ברוך ואסף רז

ייעוץ עסקי בתפיסת פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת – מדריך ליועצים

רונית שלח מורטון

תעשייה יצירתית בנגב: צעדים ראשונים ותובנות

אדר שטרן עריכה: אסף רז

תעשייה יצירתית כמנוף לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת

נכתב במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיית, שתיל (2012-2015)

מטבחים קהילתיים: מרעיון למתכון

כותבים: אסף רז, גדיר האני, גילי ברוך, מיכל גרינברג, ערן בוכלצב, שירלי קרוואני

פרקטיקות מקצועיות לפיתוח עסקים וקהילות

נכתב במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, בהובלת שתיל (2012-2015)

עידוד רכש מקומי לאור הדין הקיים חוות דעת משפטית

עורכת: עו״ד לנא ורור מנחה בקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית יועץ אקדמי: פרופ׳ ברק מדינה הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

רכש מקומי ציבורי צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות

ד“ר גילי ברוך ועירית פורת, שתיל

רכש מקומי מפתח לפיתוח כלכלי מקומי ברשויות מוניציפאליות מ.א. שער הנגב כמקרה בוחן

עירית פורת, שתיל

פיתוח עסקים שיתופיים (הצעה לכלכלה הוגנת)

מוטי טליאס (מכון צפנת)

לא סוגרים את הים

ח"כ דר' דב חנין, פרופסור אבנר דה-שליט, דר' אהובה וינדזור, מומו מהדב, אור רכלבסקי, רונן גופר ודר' אילון שוורץ

בין פיתוח הנגב לפיתוח בנגב

אסף רז, דר' גילי ברוך

אגודות רכש: כלי לחיזוק עסקים קטנים

סיכום מושב במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית, מארחים: ערן בוכלצב ורייפי גולדמן, המרכז לפיתוח קואופרטיבי, אג'יק-מכון הנגב

אשכול יצירתי ונציבות הסרטים אזור פוליה, איטליה

נכתב על ידי אדר שטרן בעקבות סיור לימודי באזור פוליה אשר בדרום איטליה, במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת - Project Wealth

המכפיל המקומי המכפיל המקומי Local Multiplier 3LM

נכתב במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת

בין חקלאות מסורתית לחקלאות מתחדשת באזור אלגרב, פורטוגל

נכתב על ידי גלי בסודו, בעקבות כנס השותפים במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת Project Wealth, פורטוגל, חבל אלגרבה

גישה יצירתית לפיתוח כלכלי-קהילתי באמצעות צעירים מקומיים, באזור פוליה, איטליה

נכתב על ידי אדר שטרן בעקבות סיור לימודי באזור פוליה, דרום איטליה, במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת - Project Wealth

דיון על האתגרים בפיתוח כלכלי בעיירה אלג'זור, מחוז אלגרב, פורטוגל

נכתב על ידי גלי בסודו, בעקבות כנס השותפים במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת Project Wealth, פורטוגל, חבל אלגרבה

יוזמה לאומית באיטליה למדידת רווחת חיים – BES

אסף רז במסגרת הכנס הראשון של תכנית כלכלה מקומית מקיימת. רומא, מאי 2013

יצרנות עירונית בשכונה בבאר שבע. ארגון שבועת האדמה

יוזמה אזרחית של חווה חקלאית בשכונה עירונית בבאר שבע הצליחה לעורר עשייה כלכלית חברתית וסביבתית עשירה ובעלת השפעה על תושביה.

כלכלה מקומית מקיימת או בקיצור כמ"מ

סיכום מושב עסקים מקדמים כלכלה מקומית מקיימת

מארחים: הרשות לפיתוח הנגב, ציונות 2000, מרכז ריאן ומעברים נגב מערבי.

פורום תעשייה יצירתית מארח את נציבות הקולנוע של פוליה, איטליה

המושב התקיים במסגרת קונגרס הנגב.

סיכום: כנס העדפת רכש מקומי במכרזים מוניציפאליים

סיכום מתוך כנס בנושא רכש מקומי במכרזים מוניציפאליים, דילמות ואתגרים, המכללה האקדמית ספיר.

פיתוח כלכלי לאורך השביל

נכתב על ידי גלי בסודו בעקבות כנס שותפים של תכנית כלכלה מקומית מקיימת - Project Wealth, באלגרבה, פורטוגל.

פיתוח תיירות עצמאית בנצרת פאוזי עזאר אין, ושביל ישו

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

פסטיבל דרום אדום – עמותת התיירות שדות שקמה בשור, הנגב המערבי

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

פיתוח חקלאי בואדי עתיר

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

רכש מקומי של מוסדות עוגן בנגב – הרשות לפיתוח הנגב ואג'יק מכון הנגב

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

פורום תעשייה יצירתית בנגב, הקמת אשכול יצירתי

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

רכש מוניציפאלי בחורה

נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

תקציר פסק דין אשר נותן משנה תוקף לרכש מקומי

נכתב במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת

The Local Side of Wellbeing: insights from the Negev pilot

Dr. Orli Ronen, Porter School for Environmental Studies, Tel Aviv University

Stakeholder Consultation in Well-being Assessment

Chiara A. Ricci and Tommaso Rondinella Research Group Working Papers Project Wealth Local Sustainable Economic Development Research Group Working Papers

ECS = Environmental Cultural System מערכות אזוריות של הרשות לפיתוח פוליה

נכתב על ידי אדר שטרן בעקבות סיור לימודי באזור פוליה, דרום איטליה, במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת - Project Wealth

מצגת המראה את המודל האזורי של הרשות לפיתוח פוליה, איטליה – אנגלית

הוצג במסגרת מפגשי קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים

מצגת באנגלית על מדידת רווחת חיים באיטליה

הוצג במסגרת מפגש של קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים שהוקדש לנושא אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית

Measuring Progress and QOL in Israel

הוצג במסגרת מפגש של קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים שהוקדש לנושא אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית

Well-Being in Italian Regions Measures

הוצג במסגרת מפגש של קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים שהוקדש לנושא אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית

Assessing the Quality Development in Italian Regions

הוצג במסגרת מפגשי קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים

Measuring the Progress of Societies

הוצג במסגרת מפגש של קבוצת מחקר בנושא מדדי רווחת חיים שהוקדש לנושא אינדיקטורים לתוצר מקומי גולמי למדידת איכות חיים וקידמה חברתית

תיירות מקיימת – תיאור מקרה באזור אלגרב

הוצג במסגרת מפגשי קבוצת מחקר בנושא תיירות מקיימת

Culture and Creativity as Drivers for LSED

הוצגה במסגרת מפגש קבוצת המחקר שעסק בתעשייה יצירתית ובהיבטים תרבותיים בפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.

כלכלה מקומית מקיימת מצגות על תעשייה יצירתית, פוליה, איטליה

המצגות הוצגו במסגרת כנס השותפים שהתקיים באוקטובר 2014, באזור פוליה איטליה.

תעשייה יצירתית ופיתוח יצירתי באזור אלגרבה, פורטוגל

מצגת שהוצגה על ידי ארגון קריא, אוניברסיטת אלגרב, פורטוגל, בכנס השותפים שהתקיים באזור פוליה, איטליה, אוקטובר 2014.

The Role of Civil Society in Well-being Measuring

הוצגת בכנס "כלכלה מקומית מקיימת: כי זה עובד!" על ידי קיארה ריצ'י (Chiara Ricci).

עסקים חברתיים ופיתוח כלכלה מקומית

המושב התקיים במסגרת הכנס המרכזי, כחלק מאירועי קונגרס הנגב לכלכלה מקומית. מארחים: בלה אלכסנדרוב, מנכ“לית עמותת תור המדבר ומעיין כאהן מקרן דואליס.