אנו מאמינים שתהליך העיבוד והעיגון של הידע במציאות של הנגב הוא דוגמא מצוינת לאופן שבו פיתוח ידע בקהילה מהווה אסטרטגיה לשינוי חברתי העומדת בפני עצמה: תורמת לשינוי תודעה, להנעה, לבניית תנועה חברתית של בעלי עניין מגוונים החולקים שפה ופרשנות משותפת של המציאות. זוהי שותפות שיש בכוחה לבנות כוח חברתי-פוליטי מקומי המהווה בסיס לשינוי חברתי. מעבר לכך, כתיבת המסמך נועדה לעודד את העושים במלאכה לאמץ את מתודולוגיית הסימולציות שפותחה על ידינו ככלי מעשי בסדנאות 'לסתום את הדליפות'.

 

English