מודל זה מציע תפיסה, מבנה, הגדרת תפקידים, תשתיות פעולה, כלים ופרקטיקות עבודה, ומכוון למימוש הפוטנציאל הגלום בעסקים המקומיים הקטנים והבינוניים בפרט, ובתהליכי פיתוח הכלכלה המקומית בכלל. יתר על כן, בלבם של התפיסה והמודל המוצגים להלן, עומדת ההבנה לגבי האופן שבו העסקים המקומיים משולבים בהקשר שבו הם פועלים – הכלכלה והקהילה המקומיות.

English