סיכום זה כולל את עיקרי הצגות אלו. קדם למושב סקר שנערך לקראתו, שנועד לבחון עמדות מרכזיות ביחס למדדי איכות חיים אזוריים, פיתוח אזורי והצורך בהתדיינות ציבורית בתהליכי עיצוב מדדי איכות חיים. סיכום זה כולל פרק שנכתב על ידי ערן קליין, המציג את הממצאים העיקריים מהסקר ואת המסקנות העולות ממנו. בסופו של מסמך זה מופיע פרק דיון מסכם מיוחד שנכתב על ידי דר‘ אורלי רונן, מנחת המושב.

 

English