”לא טוב היות האדם לבדו”, אומר הפתגם, והוא נכון גם כאשר מדובר בעסקים ומיזמים קטנים ומקומיים המתמודדים עם קשיים ועם אתגרים בשוק תחרותי, גלובלי. אחת מדרכי ההתמודדות היא חלופה של פיתוח כלכלי המתמקדת ביתרונות ובנכסים של המקומי, וכך מייצרת שוק חדש, ובו התנהלות עסקית שונה. זוהי גישה המזהה את העסקים הקטנים והמקומיים כעמוד השדרה וכמנוע העיקרי של הכלכלה המקומית משום שהם מעסיקים תושבים מקומיים ומספקים שירותים לעצמם, למוסדות עוגן ציבוריים ולעסקים גדולים. מצבם העסקי משפיע, הן על הכלכלה והן על החוסן הקהילתי, בשל היותם חלק בלתי נפרד מהמרקם היישובי והאזורי.

 

פיתוח כלכלה מקומית מחייב, אם כך, אסטרטגיה להצמחה ולחיזוק העסקים הקטנים והמקומיים כדי שיפרחו ויבטיחו לעצמם קיום יציב וארוך טווח. תפיסה זו הביאה להתפתחותן של מסגרות שונות — אינקובטורים, פארקים, האבים ומאיצים. מסגרות אלה משמשות מערך תמיכה ופלטפורמה ארגונית מטפחת ומצמיחה לעסקים אלה. הן מרכזות בתוכן שירותים מגוונים הכוללים תמיכה, תיאום ורישות, לצד בניית יכולות מקצועיות ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים וענייניים.

 

English