ארגונים וסוכנויות פיתוח כלכלי הפועלים בתפיסת הכמ״מ מייחסים חשיבות עליונה לסביבת החיים )system-eco )שבה שחקנים אלה פועלים מתוך הבנה שעסקים וכלכלה אינם מנותקים ממאפיינים תרבותיים, קהילתיים וסביבתיים. להיפך, מאפיינים אלה מהווים נכסים מקומיים בעלי פוטנציאל למנף את הכלכלה לטובת כלל תושבי המקום. אסטרטגיות פיתוח רלוונטיות כוללות הנגשה של הזדמנויות, שיפור היכולות המקצועיות-עסקיות, התארגנות ובניית שיתופי פעולה רב- מגזריים, עידוד מעורבות התושבים ביזמות וכיוצא בזה.

 

English