מפגש קבוצת המחקר עסק בהערכת ההשפעות אלו על בסיס הלמידה מתהליכי הפיתוח התיירותי באזור האלגרב בדרום פורטוגל ועסק בסוגיות הבאות:

  • תיירות כתופעה מודרנית
  • קיימות בתיירות: מושגים וממדים
  • איך ליישם תיירות מקיימת
  • מדיניות תומכת
  • תיירות קיימות בקרב חברות תיירות
  • חדשנות לצורך קיימות