הפרסומים הנכללים במסגרת הנושא עוסקים בשאלות אלה כשהם מציגים ומתארים מסגרת רעיונית – תיאורטית, אסטרטגיות עבודה, דוגמאות וכלי ניתוח להתמודדות עם אתגרים אלה.

 

English